Starten går i Skärhamn den 10 augusti kl 9.30

Helan

50 km i naturskön miljö.
Banan går på landsväg och man cyklar i princip runt hela Tjörn.

Halvan

20 km i naturskön miljö.
Banan går på landsväg och viker av i Sibräcka för att ansluta till Helan i Fagerfjäll.

Lilla Tjörnrundan

5 km på cykelbanor och medföljande vuxna funktionärscyklister.

Bansträckning

Hålltider

Fredag den 9 augusti 17.00 – 20.00 Tävlingskansliet öppet vid Tjörns Sparbank, Södra hamnen, för utdelning av nummerlappar samt tar emot efteranmälningar.

Lördagen den 10 augusti 2019 (tävlingsdagen)
07.30-08.30 Efteranmälan och registrering öppen (tävlingskansliet Tjörns Sparbank)
09.30 Tjörnrundan 5 mil
09.45 Tjörnrundan 2 mil
10.00 Tjörnrundan 5 km
11.30 Prisutdelning

Efteranmälan, registrering och nummerlappar

Från fredag den 9 augusti kl 17.00 – 20.00 och lördagen den 10 augusti 07.00-08.30 sker efteranmälan och utlämning av startkuvert i tävlingskansliet utanför Tjörns Sparbank i Södra hamnen. Efteranmälan kostar 100 kr utöver anmälningsavgiften. Plats: Tjörns Sparbank.

I startkuvertet ligger nummerlapp med tidtagningschip samt säkerhetsnålar. Nummerlappen skall tydligt placeras på ryggen. Tidtagningschip finns integrerat i nummerlappen och säkerhetsnålar skall finnas med. Nummerlapp kan behållas. Fina priser utlottas på nummerlapp.

Startgrupper

Tre startgrupper med olika distanser.
50 km och 20 km startar med motorcykel. Ut ur Skärhamn släpper motorcykel. Viktigt att de som anser sig vara elit och tävlar tar plats längst fram i täten, princip först över mållinjen vinner.

5 km loppet (barnloppet) sker med gemensam start.

Tidtagning

Tidtagning sker med partner Racetimer. Alla deltagare ska igenom start och målfållan för registrering. Starttiden kommer dock att startas samtidigt för alla klasser: 09.30, 09.45 samt 10.00.
1-3 pris gäller för passerad mållinje. Officiella tävlingstider kommer att finnas på Tjörnrundans hemsida.

Race ONE

RaceONE är en app som man kan ladda ner och där kan man söka upp Tjörnrundan som tävling. Cyklisten registrerar sig till loppetoch vänner och åskådare kan följa cyklisten. Att registrera sig kostar inget.

Banan

Se bansträckningar på våra kartor. Observera infart till hamnområde/målområde där det är trångt och kan vara en del bilar. Hamnområdet från infart kommer att vara avstängt för biltrafik från 08.30-13.00.

Vätskestationer

Påfyllning av vätska, bulle samt banan kommer att finnas på markerade platser (se karta) samt i målområde. Utrustning för enkel cykelservice kommer att finnas på vätskestationer. Funktionärer finns på plats.

Regler

Vanliga trafikregler tillämpas. Godkänd cykelhjälm är obligatoriskt. Gemensam start genom Skärhamn. Ej tempostyre eller stödhjul får användas. Målgång kommer att ske i markerat område i södra hamnen, trafikvakter kommer att visa in.

Säkerhet

Observera att cykling sker på egen risk! Trafikvakter finns utplacerade efter banan i orange väst. Funktionärer finns i start och målområde för att hjälpa er. Var försiktiga i rondeller och korsningar. Observera infart till målområde där det är en del trafik och snäv infart. En rullande servicebil finns på banan.

Parkering

Parkering och ombyte kan företrädesvis göras på Tjörns Sparbank Arena (RÖA) som ligger strax söder om Skärhamn/Hamnen. Tillgång till omklädningsrum och dusch. Första hand parkering utanför anläggning och I andra hand grusparkering nedan fotbollsplaner.

Priser och prisutdelning

Alla deltagare får Tjörnrundans medalj. Pris till 1-3 plats i distanserna 50/20 km, Dam och Herr. Vi lottar också ut en del priser på nummerlappen. Prisutdelning sker kl. 11.30 i målområdet.

 

Startavgifter

Sträcka/Deltagare Vuxen <15 år Familj*
50 km 350:- 150:- 700:-
20 km 250:- 150:- 500:-
5 km 60:-

*max 2 vuxna & 2 barn

FB-f-Logo__blue_50  Följ snacket på Facebook!